MODULE A1 – DUTCH

1. Wat heeft jullie doen besluiten om hier te bezoeken? Wat waren je verwachtingen van ?

2. Wat vond u van ? Wat heeft u in het bijzonder geïnteresseerd? En waarom? Wat vond u minder goed?

3. Bent u al naar gelijkaardige wetenschapsevenementen geweest? Indien je vergelijkt met die andere wetenschapsevenementen– hoe zou je dit dat evalueren? Wat zijn volgens jou de sterktes en zwaktes van in vergelijking met andere wetenschapevenementen waar je al bent geweest? (Laat respondenten toe zichzelf vrij uit te drukken in overeenstemming met hun eigen criteria).

4. Wat is de waarde van in vergelijking met andere culturele en wetenschappelijke instellingen in deze regio? Heeft Ecomobiliteitsdag volgens u een toegevoegde waarde voor een stad als Mechelen?

5. Op welke manier is de eigenlijk relevant voor u? Zijn er voorbeelden van technologieën hier, die u zelf ook gebruikt in het dagelijkse leven? Ziet u zichzelf met deze groene voortuigen rondrijden of niet?

The following question may be included in cases where the opinion on more general issues related to S&T are of interest

6. Hoe belangrijk is wetenschap volgens u voor de ontwikkeling van de hedendaagse maatschappij? Voor welke gebieden is wetenschap in het bijzonder relevant? – Kunt u me enkele voorbeelden geven?

7. Zijn er, volgens u enkele kenmerken of aspecten van wetenschap die je problematisch vindt? Kan u enkele voorbeelden bedenken waarbij de ongewenste gevolgen van wetenschap in de samenleving zichtbaar worden?

8. Voelt u zichzelf beter geïnformeerd over ecologische mobiliteit na uw bezoek aan de ?

SEND IN YOUR EMAIL: