MODULE A1 – SLOVEN

1.Zakaj ste si izbrali za obisk ravno znanosti>?

2. Kaj vam je bilo posebno všeč , ali kaj vam posebno ni bilo všeč?

3. Če pomislite na druge podobne ustanove, v čem vidite pomen znanosti v primerjavi z njimi?

4. Zakaj mislite, da je znanosti pomemben za to področje?

5. Če pomislite na naravoslovno in tehniško vsebino in razstavljene eksponate, se vam zdi relevantna , ustrezna? Ali lahko navedete primer iz vašega vsakdanjega življenja, ki ga lahko povežete s kakšno od razlag ali vsebin, ki ste jih videli, slišali ob obisku znanosti

The following question may be included in cases where the opinion on more general issues related to S&T are of interest

6. Se po obisku znanosti> počutite bolj samozavestni v pogovorih in razpravah o naravoslovnih (tehničnih, znanstvenih) vsebinah? Ste v ta namen zvedeli dovolj? Ste dovolj informirani za kompetentne pogovore?

7. Koliko je po vašem mnenju pomembna znanost (naravoslovje) za razvoj celotne družbe? Kaj so glavne pridobitev, oziroma kateri so problemi v zvezi z znanostjo?

SEND IN YOUR EMAIL:

Državljanstvo

1. Ali ste po vašem zadnjem obisku znanosti> postali bolj aktivni na primer kot prostovoljec v kakšni nevladni organizaciji ali pri organizaciji katerega od dogodkov povezanega s promocijo znanosti (naravoslovni dan, festival znanja…) v vašem okolju

2. Ali po vašem zadnjem obisku bolj sledite dogodkom iz znanosti (naravoslovja in tehnologije) v različnih medijih.

Intelektualna radovednost, odprtost

3. Ali je obisk znanosti v vplival na vaše večje zanimanje za naravoslovje in tehnologijo?

Izkušnje

4. Katera izkušnja iz obiska znanosti, vam je najbolj ostala v spominu?

Drugo

5. Kakšna so bila vaša pričakovanja gleda na vsebino, obseg, velikost muzejske zbirke in dogodkov v

.

6. Če primerjate znanosti s podobnimi ustanovami, kjer se lahko srečate z znanostjo, kako bi ga ocenili. Katere so njegove prednosti in slabosti v primerjavi z drugimi?

7. Ali mislite, da je znanosti pomemben za bližnjo in širšo okolico?

V primeru, ko je aktualno. Potrošništvo
8. Ali ste po vašem zadnjem obisku nakupili več proizvodov, ki so v zvezi z razstavljenimi eksponati (razgradljivo, organsko, eko, ….).

9. Ali ste po vašem zadnjem obisku razvili navade povezane z zdravim načinom življenja in bolj odgovornim odnosom do okolja?

SEND YOUR EMAIL