MODULE A2 – DANISH

1. Har du tidligere besøgt ?
Èn gangTo gange3-5 gange6 eller flere gangeAldrig besøgt førVed ikkeDon’t know

2. Hvem, hvis nogen, er du sammen med i dag? Sæt evt. flere krydser
Deltager aleneFamilieVen/vennerStudiekammerat/kammeraterAndreVed ikke

3. IHvor interessant synes du det er at besøge dette arrangement sammenlignet med at besøge et kunstgalleri eller en kulturel begivenhed (Hvis du har besøgt nogen)?
[CODE ALL THAT APPLY]
Meget mere interessantLidt mere interessantNogenlunde det sammeLidt mindre interessantMeget mindre interessant

4. Hvordan vil du sammenligne din oplevelse med at lære om videnskab på med at lære om videnskab i skolen?
Meget mere interessantLidt mere interessantNogenlunde det sammeLidt mindre interessantMeget mindre interessant

5. Har dit besøg på fået sig til at føle dig mere sikker (tilpas) i at diskutere videnskabelige emner? (specifikt i forhold til præsentationerne/hvad du har set)
Meget mere sikkerLidt mere sikkerHverken mere eller mindre sikkerLidt mindre sikkerMeget mindre sikker

SEND TO YOUR EMAIL