MODULE A2 – DUTCH

[...] In opdracht van PLACES, een Europees platform voor wetenschapscommunicatoren, voeren wij een onderzoek uit naar de effecten van de activiteiten die worden georganiseerd in het licht van de . U zou ons erg helpen als u onderstaande vragen beantwoordt, dit zal ongeveer 5 minuten in beslag neenm.

1. Vragen over uw bezoek
EenmaalTweemaal3 tot 5 keer6 of meer kerenDit is mijn eerste keerWeet ik niet

2. Met wie bent u vandaag gekomen? kruis alle relevante antwoorden aan
Ik ben alleen gekomenFamilieVriend(en)Medestudent(en)AndersWeet ik niet

3. Indien dit niet de eerste keer is dat u hier komt: met wie was u bij uw laatste bezoek?[kruis alle relevante antwoorden aan]

4. Hoe interessant vindt u uw bezoek hier in vergelijking met een bezoek aan een museum of cultureel evenement?
Ik vind dit veel interessanterIk vind dit een beetje interessanterIk vind dit ongeveer net zo interessantIk vind dit een beetje minder interessantIk vind dit een stuk minder interessant

Vragen over uw beleving van het bezoek

5. Hoe zou u het leren over wetenschap tijdens dit evenement vergelijken met het leren over wetenschap op school?
Ik vind het hier veel interessanterIk vind het hier een beetje interessanterIk vind het hier ongeveer net zo interessantIk vind het hier een beetje minder interessantIk vind het hier een stuk minder interessant

6. Zou u zeggen dat u zich na uw bezoek zekerder (meer op uw gemak) voelt om over wetenschappelijke onderwerpen (gerelateerd aan uw bezoek) te praten?
[SPECIFIC TO THE EXHIBITION/WHAT YOU HAVE SEEN]

Science citizenship

7. 7. Bent u na uw laatste bezoek op zoek gegaan naar meer informatie over wetenschap en techniek?

JaNeeWeet ik niet

8. Zo ja: waar bent u dan op zoek gegaan naar die informatie? (kies maximaal drie bronnen)
InternetWetenschappelijke boekenWetenschappelijke tijdsschriftenDocumentaires over wetenschapLezingen / presentatiesTentoonstellingenDiscussies met expertsDiscussies met vriendenDiscussies met familieOverheidsinstellingenTijdschriftenKrantenTelevisieAnders, (namelijk)Weet ik niet (meer)

G Vragen over uw mening en ervaring met betrekking tot wetenschap en wetenschappers

Hieronder staan enkele stellingen over wetenschap. Zou u van elke stelling aan kunnen geven in hoeverre u het er mee eens of oneens bent?

9. Wetenschap en technologie zullen onze levens gemakkelijker, gezonder en comfortabeler maken
Helemaal mee eensMee eensNiet mee eens of oneensMee oneensHelemaal mee oneens
[checkbox-316]

10. Het is in mijn dagelijks leven belangrijk om over wetenschap te weten.
Helemaal mee eensMee eensNiet mee eens of oneensMee oneensHelemaal mee oneens

Hieronder staan enkele stellingen over wetenschappers. Zou u van elke stelling aan kunnen geven in hoeverre u het er mee eens of oneens ben

11. Voordat wetenschappelijke resultaten gepubliceerd worden, moeten ze worden gecheckt door andere wetenschappers.
Helemaal mee eensMee eensNiet mee eens of oneensMee oneensHelemaal mee oneens

12. Het is normaal voor wetenschappers om het niet met elkaar eens te zijn.
Helemaal mee eensMee eensNiet mee eens of oneensMee oneensHelemaal mee oneens

13. Wetenschappers zouden meer moeten luisteren naar wat de maatschappij denkt.
Helemaal mee eensMee eensNiet mee eens of oneensMee oneensHelemaal mee oneens

14. It is common for scientists to adjust their findings to suit their funders interests Strongly agree
AgreeNeither agree nor disagreeDisagreeStrongly disagree
[checkbox-312]

Science city impact and awareness
[ASSUMING SCIENCE CENTRE/MUSEUM/EVENT IS LOCATED IN A SCIENCE CITY14]

15. Have you ever heard the term ¨science city¨ or ¨city of scientific culture¨?
YesNoNot sure

16. [IF R. HAS HEARD...] In your own words, could you please tell me what the term science city/ city of scientific culture suggests to you? [RECORD VERBATIM]

17. Did you know that [NAME OF CITY] is considered a city of scientific culture/science city or has officially declared itself as such?
YesNoNot sure

18. [IF YES] How did you find out?
NewspaperMagazinesTVFriends/familySchool/college/universityYour workplaceLocal government announcement/public meetingThinktankEvent honouring/celebrating that, e.g. science festivalOther (please specify):Can’t remember

Please say how much you agree or disagree with 7the following statements:

19. I think [NAME OF SCIENCE CENTRE/MUSEUM/EVENT] plays an important part in the cultural life of [name of city]

20. I think [NAME OF SCIENCE CENTRE/MUSEUM/EVENT] plays an important part in the economic development of [NAME OF SCIENCE CITY]

21. I think [NAME OF SCIENCE CENTRE/MUSEUM/EVENT] is an important symbol of [name of science city]

22. I think [NAME OF SCIENCE CENTRE/MUSEUM/EVENT] is one of the main tourist attractions in [name of science city]
Strongly agreeAgreeNeither agree nor disagreeDisagreeStrongly disagree

Questions specific to particular science exhibit/museum/event/city [these can be generated locally

23. EXAMPLE: [Do/did] you know about the new University Science Park at Pebble Mill that’s being built at present?
YesNo

24. [IF NO, THEN GIVE SPECIFIC DESCRIPTION OF LATEST DEVELOPMENTS IN CITY]

25. How important do you think this new development will be to the city’s economy/economic growth?
Very importantFairly importantNeither important nor unimportantNot very importantNot at all importantDon’t know26. What about to the city’s prestige/name?Very importantFairly importantNeither important nor unimportantNot very importantNot at all importantDon’t know

The following section may be included as part of the standardized survey in cases where this type of impact is relevant.

Impact on consumer behavior

27. Following your last visit to [NAME OF SCIENCE CENTRE/MUSEUM/EVENT] did you buy more products related to the exhibition or event(s), i.e. biodegradable/eco-friendly, organic, non-genetically modified, etc.?
YesNoDon’t know

28. Did you start paying more attention to labels on the products you buy?
No, not at allYes, sometimes nowYes, most of the time nowYes, always nowNeither agree nor disagreeDisagreeStrongly disagreeDon’t know

29. Have you stopped buying any products?
Yes (please specify what)No

Final demographics section

SELECT STANDARD QUESTIONS FOR PARTICULAR COUNTRY:
SEX
AGE (AT LAST BIRTHDAY):
CITY AND COUNTRY OF RESIDENCE:
ETHNICITY
EDUCATION LEVEL – HIGHEST QUALIFICATION

What is your current or, if not working now, your last MAIN job?
[CLASSIFICATION OR OPEN CODE AS DESIRED].

SEND TO YOUR EMAIL