MODULE A2 – SLOVEN

1. Kolikokrat ste obiskali

v zadnjih 12 mesecih, pred današnjim obiskom?
1x2x3-5xveč kot 6xto je moj prvi obiskne vem

2. S kom ste prišli? CODE ALL THAT APPLY
samz družinos prijateljis sošolciz drugimine vem

3. Kako zanimiv se vam zdi obisk

v primerjavi z obiskom umetnostne galerije ali kulturne prireditve
veliko bolj zanimivnekoliko bolj zanimivenako zanimivmanj zanimivveliko manj zanimiv

4. Kako bi primerjali vaš izkušnjo učenja med obiskom

in učenja naravoslovja-tehnike v šoli?
veliko bolj zanimivonekoliko bolj zanimivo enako zanimivomanj zanimivoveliko manj zanimivo

5. Ali lahko trdite, da je obisk

prispeval k dvigu vaše samozavesti pri pogovorih ali razpravah o naravoslovju in tehniki.
Sem veliko bolj samozavestensem nekoliko bolj samozavestenniti bolj niti manj samozavestennekoliko manj samozavestenveliko manj samozavesten

Kako se s strinjate z naslednjimi trditvami?
6. Mislim, da igra

pomembno vlogo v kulturnem življenju .

[SPECIFIC TO THE EXHIBITION/WHAT YOU HAVE SEEN]

Science citizenship

7. F Mislim, da

igra pomembno vlogo v ekonomskem razvoju okolja v katerem deluje.
se popolnoma strinjamse strinjamnimam mnenjase ne strinjamse popolnoma ne strinjam

8. I Mislim, de je

prepoznavni simbol okolja v katerem deluje.
se popolnoma strinjamse strinjamnimam mnenjase ne strinjamse popolnoma ne strinjam

General attitudes and beliefs about science and scientists

I am now going to read out some statements about science and technology. For each statement, could you please say how much you agree or disagree.

9. Mislim, de je

ena večjih turističnih znamenitosti v okolici.
se popolnoma strinjam
se strinjam
nimam mnenja
se ne strinjam
se popolnoma ne strinjam

Vprašanja za povratnike

10. Ali ste na vašem zadnjem obisku bili?
samz družinos prijateljis sošolciz drugimine vem

I am now going to read some statements about scientists.
Could you please tell me the extent to which you agree or disagree with each of the following:

11. Ali ste po vašem zadnjem obisku bili bolj pozorni na novice s področja znanosti in tehnologije?

"da" "ne" "ne vem"

12. Ali lahko trdite, da ste po vašem zadnjem obisku

ali posebnega dogodka v muzeju postali bolj samozavestni pri pogovorih in razpravah o znanosti in tehnologiji, ali specifičnem področju, ki ste ga spoznali?
Sem veliko bolj samozavesten.
sem nekoliko bolj samozavesten.
niti bolj niti manj samozavesten,
nekoliko manj samozavesten.
veliko manj samozavesten.

Kako se s strinjate z naslednjimi trditvami?

13. Znanost in tehnologija omogočata lažje, bolj zdravo in bolj udobno življenje.
se popolnoma strinjam
se strinjam
nimam mnenja
se ne strinjam
se popolnoma ne strinjam

14. Tudi za vsakdanje življenj so pomembna naravoslovna znanja.
se popolnoma strinjam

se strinjamnimam mnenjase ne strinjamse popolnoma ne strinjam

Science city impact and awareness
[ASSUMING SCIENCE CENTRE/MUSEUM/EVENT IS LOCATED IN A SCIENCE CITY14]

15. Preden so nova odkritja javno objavljena, jih drugi znanstveniki preverijo.
se popolnoma strinjamse strinjamnimam mnenjase ne strinjamse popolnoma ne strinjam

16. Znanstveniki bi morali bolj upoštevati mnenje javnosti .
se popolnoma strinjamse strinjam
nimam mnenja
se ne strinjam
se popolnoma ne strinjam

[RECORD VERBATIM]

17. Med znanstveniki je razširjena praksa, da prilagodijo svoja odkritja interesom financerja.
se popolnoma strinjamse strinjamnimam mnenjase ne strinjamse popolnoma ne strinjam

18. Moji obiski

so razširili moje vedenje o delu znanstvenikov in kako poteka raziskovalni proces.
se popolnoma strinjamse strinjamnimam mnenjase ne strinjamse popolnoma ne strinjam

spol: M Ž starost: ___________ kraj bivanja:____________

stopnja izobrazbe: osnovna, srednja, višja, visoka, več kot visoka

Kaj je trenutno vaša zaposlitev ali kod kaj ste bili nazadnje zaposleni

SEND TO YOUR EMAIL