MODULE B1 – BULGARIAN

1A) В началото на разговора ни бих ви помолил/а да опишете каква е Вашата ангажираност с . Как се включихте в това събитие?

1B) Защо се включихте? Какви бяха Вашите мотиви?

1C) Каква беше Вашата роля? Как допринесохте за осъществяването на ?

1D) Какви ресурси, в смисъл на усилия, пари и време, вложихте в подготовката?

1E) Бихте ли ми казали по-подробно какво означаваше участието в това събитие за Вас самия/та и за Вашата институция? Обогатихте ли се с нещо?

1F) По какъв начин участието в това събитие повлия на конкурентоспособността на Вашата фирма?
- Върху публичния образ на фирмата?
- За създаване на икономическо предимство пред други фирми?
- Маркетинг?
- За привличане на изследователи и други служители?

1G) По време на Нощта на учените имахте ли възможност да информирате публиката за изследователска и развойна дейност на Вашата фирма?

Quality of life

Ако отговорът е „ДА” се задават въпроси 10, 11 и 12, ако отговорът е „НЕ”, се преминава към въпрос 13.

2A) Каква беше реакцията на публиката?

2B) Беше ли тя полезна за вас?

2C) Тази реакция на публиката ще повлияе ли например върху дейностите, свързани с комуникацията Ви с по-широката публика?

- Установихте ли контакт с други организации по време на ? technology now?

- Do you think that this will change in the future?

2D) Other, please let the interviewees tell you about all other cultural impacts that they can think off.
[Social and economic impacts]

Ако отговорът е „ДА” се задават въпроси 14, 15, 16 и 17, ако отговорът е „НЕ”, се преминава към въпрос 18.
3A) Познавахте ли тези хора от преди, или това са съвсем нови контакти?

3B) Полезни ли бяха контактите – както тези със „старите познайници” така и с новите?

3C) В какъв смисъл бяха полезни?

3D) Обсъждахте ли бъдещо сътрудничество след ?

В каква степен участието Ви в спомогна за пропагандирането на целите и възможностите на Вашата фирма сред широката публика?

3E) Бяхте ли си поставил/а конкретна цел във връзка с участието Ви в това събитие?

3F) Какво Ви кара да мислите, че сте успели да убедите публиката и сте постигнали целта си?

3G) Като погледнете назад, как оценявате участието си в ?

4A) Имате ли намерение да участвате отново в подобни събития, или това не беше обнадеждаващ опит за Вас?

4B) Какво Ви кара да мислите така?

ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНО ИНТЕРВЮ С НАЙВАЖНИТЕ АКТЬОРИ
БИЗНЕС

В началото на разговора ни бих ви помолил/а да опишете каква е Ваша Защо се включихте? Какви бяха Вашите мотиви? та ангажираност с . Как се включихте в това събитие?

Каква беше Вашата роля? Как допринесохте за осъществяването на ?

4C) Какви ресурси, в смисъл на усилия, пари и време, вложихте в подготовката?

- Бихте ли ми казали по-подробно какво означаваше участието в това събитие за Вас самия/та и за Вашата институция? Обогатихте ли се с нещо?

По какъв начин участието в това събитие повлия на конкурентоспособността на Вашата фирма?
- Върху публичния образ на фирмата?
- За създаване на икономическо предимство пред други фирми?
- Маркетинг?
- За привличане на изследователи и други служители?

По време на Нощта на учените имахте ли възможност да информирате публиката за изследователска и развойна дейност на Вашата фирма?

Ако отговорът е „ДА” се задават въпроси 10, 11 и 12, ако отговорът е „НЕ”, се преминава към въпрос 13.

Каква беше реакцията на публиката?

Беше ли тя полезна за вас?

Тази реакция на публиката ще повлияе ли например върху дейностите, свързани с комуникацията Ви с по-широката публика?

Установихте ли контакт с други организации по време на ?

Ако отговорът е „ДА” се задават въпроси 14, 15, 16 и 17, ако отговорът е „НЕ”, се преминава към въпрос 18.

Познавахте ли тези хора от преди, или това са съвсем нови контакти?

Полезни ли бяха контактите – както тези със „старите познайници” така и с новите?

В какъв смисъл бяха полезни?

Обсъждахте ли бъдещо сътрудничество след ?

В каква степен участието Ви в спомогна за пропагандирането на целите и възможностите на Вашата фирма сред широката публика?

Бяхте ли си поставил/а конкретна цел във връзка с участието Ви в това събитие?

Какво Ви кара да мислите, че сте успели да убедите публиката и сте постигнали целта си?

Като погледнете назад, как оценявате участието си в ?

Имате ли намерение да участвате отново в подобни събития, или това не беше обнадеждаващ опит за Вас?

Какво Ви кара да мислите така?

SEND TO YOUR EMAIL