MODULE C1 – BULGARIAN

Part 1:

ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНО ИНТЕРВЮ С НАЙ-ВАЖНИТЕ АКТЬОРИ

УЧЕНИ, УЧАСТВАЩИ В СЪБИТИЕТО

В началото на разговора ни бих ви помолил/а да опишете каква е Вашата ангажираност с . Как се включихте в това събитие?

· Защо се включихте? Какви бяха Вашите мотиви?

· Каква е Вашата роля ? Какво ще правите? Какъв е Вашият принос?

Моля Ви да разкажете нещо за Вашата работа

· Бих Ви помолил/а да кажете по-подробно какво означава за вас самият/ата участието ви в . Обогатихте ли се с нещо от това участие?

· Бих Ви помолил/а да кажете по-подробно какво означава за вас самият/ата участието ви в . Обогатихте ли се с нещо от това участие?

· Научихте ли нещо важно и интересно за самата публика?

· Какво по-точно и как го научихте?

· Предполагам, че да се говори по научни проблеми с „обикновените” хора е доста по-различно от говоренето с колегите. Какво означаваше за Вас да говорите за тези неща с хората? Какъв опит придобихте?

· Трудно ли Ви беше да говорите с хората? АКО „ДА”, какво се изразяваше тази трудност?

· Какво научихте за това как да обяснявате на хората какво правят учените?

· Смятате ли, че все още Ви липсват някакви умения, за да можете да разговаряте с публиката по научни проблеми? Ако „да”, какви?

· Били ли сте на някакво обучение за това как да представяте работата си като учен пред по-широка публика?

· Освен с широката публика с кой друг общувахте и си сътрудничехте по време на подготовката на събитието?

· Познавахте ли тези хора от преди, или това са съвсем нови контакти?

· Полезни ли бяха контактите – както тези със „старите познайници” така и с новите?

· В какъв смисъл бяха полезни?

· Мислите ли да продължите да си сътрудничите с тях?

В Нощта на учените освен че обяснявахте собствените си разработки и популяризирахте научното знание, сещате ли се да сте разговаряли с хората за конкретни проблеми и във връзка с това да сте предлагали или получавали полезна информация, отнасяща се до дискутираните проблеми?

· В Нощта на учените освен че обяснявахте собствените си разработки и популяризирахте научното знание, сещате ли се да сте разговаряли с хората за конкретни проблеми и във връзка с това да сте предлагали или получавали полезна информация, отнасяща се до дискутираните проблеми?

· За какви проблеми разговаряхте с хората?

Дадоха ли Ви посетителите, с които разговаряхте, полезна информация за тези проблеми?

· Бихте ли разказали по-подробно?

·Моля Ви да обясните причините и мотивите за Вашето участие в

·Когато разговаряхте с хората, опитвахте ли се да ги убедите в нещо? В какво?

· Когато разговаряхте с хората, опитвахте ли се да ги убедите в нещо? В какво?

· Как реагираха те на опитите Ви за убеждаване?

· Случваше ли се наистина да успеете да ги убедите?

SEND TO YOUR EMAIL