MODULE C1 – DUTCH

Deel 1:

De betrokkenheid van de geïnterviewde in de case

Aan het begin van ons gesprek wil ik je vragen om je betrokkenheid in uit te leggen. Misschien kun je beginnen met te vertellen hoe je erin werd betrokken.
Opvolgingsvragen
· Waarom geraakte je erin betrokken? Wat waren jouw motieven?

· Wat was jouw rol in het evenement? Hoe heb je eraan bijgedragen?

· Welke soort van inspanningen en tijdsinvesteringen heb je geleverd?

Deel 2:

Impacten:

Ik wil graag dieper ingaan op wat je betrokkenheid betekende voor jou. Heb je er iets voor jezelf uitgehaald?

[Leren / feedback krijgen over de respons van het publiek op onderzoek + nieuwe onderzoeksthema’s aanboren en onderzoeksvragen stellen]
Jouw betrokkenheid in heeft zeker bijgedragen aan een beter begrip van de bezoekers van wetenschap of wetenschapsgerelateerde thema’s. Heb je echter zelf ook iets bijgeleerd over de interactie met bezoekers of heb je enige ideeën opgedaan die relevant zijn voor je werk? Indien zo, wat heb je dan bijgeleerd?

Optionele opvolgingsvragen:

· Heb je iets geleerd over “het publiek”?

· Kun je je herinneren wat je precies hebt geleerd en hoe?

· Wat heb je over je onderzoek opgestoken?

· Zijn er ideeën die in je opkwamen tijdens gesprekken met leken die tot een nieuwe interessante onderzoeksvraag zouden kunnen leiden of op een andere manier je onderzoek vooruit zouden kunnen helpen?

Het verwerven van communicatievaardigheden

Startvraag: Spreken met leken over een onderwerp is wellicht heel verschillend dan erover spreken met collega’s. Welke ervaringen heb je opgedaan wanneer je sprak met de bezoekers van ?

Optionele opvolgingsvragen:

· Was het moeilijk voor jou om te spreken met bezoekers?

INDIEN JA:
· Wat was moeilijk?

· Wat heb je geleerd over het communiceren met leken over wetenschap?

· Welke vaardigheden mis je nog voor het communiceren over wetenschap met het brede publiek?

· Heb je enige training gehad voor publieke communicatie?

[Netwerken tussen actoren van verschillende categorieën]
Startvraag: Afgezien van het publiek, met wie heb je samengewerkt of op één of andere manier contact mee gehad tijdens de voorbereiding en implementatie van de ?

Optionele opvolgingsvragen:

· Kende je deze mensen al op voorhand of heb je nieuwe contacten gelegd?

· Zijn deze nieuwe contacten of geïntensifieerde contacten nuttig voor jou?

· In welke zin zijn ze zinvol voor jou?

· Heb je plannen gemaakt voor samenwerkingen die verder gaan dan ?

Het creëren en gebruiken van relevante expertise

Startvraag: Afgezien van het uitleggen van je onderzoek en het verspreiden van kennis, herinner je gesprekken met bezoekers over thema’s of problemen, en heb je advies en nuttige informatie over deze problemen gegeven of zelf ontvangen?

Optionele opvolgingsvragen:
· Welke soort problemen heb je bediscussieerd met mensen?

· Hebben de bezoekers waarmee je gesproken hebt jouw nuttige informatie gegeven die heeft bijgedragen aan jouw begrip van een thema of een probleem?

· Kan je dit gedetailleerd uitleggen?

Pleitbezorging

Startvraag: Zou je mij kunnen uitleggen welke de redenen en motieven waren waarom je hebt deelgenomen aan ?

Optionele opvolgingsvragen:
· Tijdens je interacties met de bezoekers, heb je getracht hen van iets te overtuigen? Waarvan?

· Hoe reageerden bezoekers op je pogingen hen te overtuigen?

· Herinner je je gesprekken waarin je succes boekte in het overtuigen van je gesprekspartners?

Scholen

Deel 1: De betrokkenheid van de geïnterviewde bij de casus
Bij het begin van ons gesprek wil ik je vragen om me de deelname van jullie school uit te leggen aan . Misschien kun je beginnen met me te vertellen hoe jullie betrokken werden.

Optionele opvolgingsvragen:

· Waarom werden jullie erbij betrokken. Wat waren jullie motieven?

· Wat was jullie rol in het evenement? Hoe hebben jullie bijgedragen?

· Welke soort inspanningen en investeringen in termen van tijd, geld of iets anders hebben jullie gedaan?

Deel 2: Impacts
Ik wil nu graag dieper ingaan op wat jullie deelname betekende voor jullie school. Hebben jullie er iets uitgehaald?

Het verhogen van leermogelijkheden voor studenten

Startvraag: Op welke manier heeft de deelname van jullie school aan de leermogelijkheden voor jullie studenten verhoogd?

Optionele opvolgingsvragen:

· Hoeveel studenten waren erbij betrokken?

· Hoe verschilt het van het alledaagse onderwijs?

· Is de kwaliteit van het onderwijs erdoor verbeterd? In welke zin?

· Is daar enig bewijs voor of kan je daar voorbeelden van geven?

Competitiviteit

Startvraag: Op welke manier werd de competitiviteit van jullie school beïnvloed door jullie deelname aan ?

Optionele opvolgingsvragen:

· Rekrutering van leerkrachten?

· Rekrutering van studenten?

· Economische voordelen?

Netwerken tussen actoren

Startvraag: Afgezien van het brede publiek, met wie werkte je samen of stond je in contact tijdens de voorbereiding en implementatie van ?

Optionele opvolgingsvragen:

· Kenden jullie deze mensen al of legden jullie nieuwe contacten?

· Zijn de contacten die jullie legden of die je intensifieerde nuttig voor jullie?

· In welke zin waren ze bruikbaar?

· Maakten jullie plannen voor een verdere samenwerking buiten het kader van ?

Positieve feedback en motivatie

Startvraag: Hoe werd jullie deelname aan geëvalueerd binnen jullie school?

Optionele opvolgingsvragen::

· Zou jullie instelling opnieuw deelnemen aan dergelijke activiteiten of is dit een afschrikwekkende ervaring geweest?

· Op welke factoren is deze evaluatie gebaseerd?

· Binnen jullie school – wie evalueert de ervaring positief en wie staat er kritisch tegenover?

Carrière verbetering

Startvraag: Aan het einde van dit interview wil ik je graag vragen naar de gevolgen van de deelname van jullie school aan voor jezelf. Welke voordelen en nadelen ondervond jij door de deelname van jullie school?

Optionele opvolgingsvragen:

· Gevolgen voor jouw imago en status binnen de school?

· Heb je enige ideeën gekregen over het veranderen van job of om iets anders te gaan doen?

SEND TO YOUR EMAIL