MODULE C1 – SLOVEN

Znanstvene institucije predstavniki

del (Involvement):
Na začetku našega pogovora mi prosim odgovorite na vprašanja o sodelovanju in udeležbi vaše institucije pri dogodkih v

. Najprej, kako je prišlo do sodelovanja?

· Zakaj sodelujete, kakšen je vaš motiv?

· Kakšna je bila vaša vloga pri tem sodelovanju , kaj ste k dogodku prispevali?

· Kakšen je bil vaš vložek pri tem glede na delo, čas ali stroške…

del Učinek
I Sedaj bi želeli izvedeti kaj več o tem kaj to sodelovanje pomeni za vaš ustanovo? Je s tem kaj pridobila?

Prestiž in prepoznavnost

Se je vaša prepoznavnost in podoba v javnosti z vašim sodelovanjem, kaj spremenila?

Opcijska vprašanja :
· Na kakšen način?

· Ali ste o tem prepričani, obstoji za to kak dokaz?

Konkurenčnost

Na kakšen način je sodelovanje vplivalo na konkurenčnost (tekmovalnost)?

Opcijska vprašanja

· Ali ste pridobili nove raziskovalce, druge sodelavce?

· Ali ste pridobili nove študente?

· Ali imate od tega ekonomsko korist?

Delovanje ustanove in sprejemljivost raziskav za javnost?

Ali imate kakršnekoli težave z vašimi raziskavami (vrsto raziskav) ali drugim delovanjem vaše ustanove v javnosti. Ali je v javnosti vaše delovanje postalo bolj prepoznavno (sprejemljivo)?

· Kakšne so posledice vašega delovanja v tem pogledu?

· Ali imate za to kakršenkoli dokaz?

Posredovanje

To kakšne mere je uspelo ob teh dogodkih podeliti poslanstvo (vizijo) vaše ustanove z javnostjo.

Opcijska vprašanja

· Ali ima vaše sodelovanje kakšen poseben namen, cilj?

· Ali imate kakršenkoli dokaz, da ste cilje dosegli prepričali javnost?

Kakšen je feedback?

Kaj se je vaša ustanova pri tem sodelovanju naučila?

Opcijska vprašanja

· Kakšen je odgovor, odziv javnosti na vaša raziskave, vaše delovanje?

· Ali ste dobili kakšno idejo o novih raziskovalnih področjih?

· Ali je bila ob tem priložnost za razmislek o položaju vaše institucije v družbi?

Mreženje med akterji z različnih področji

Ali ste pri pripravi in izvedbi dogodka s kom sodelovali ali kako drugače prišli v stik z drugimi, ki delujejo na tem področju ?

Opcijska vprašanja

· Ali ste te ljudi poznali še od prej, ali so to popolnoma nova znanstva?

· Ali so kontakti s temi ljudmi za vas uporabni?

· V kakšnem pogledu so uporabni?

· Ali načrtujete nadaljnje sodelovanje z novimi znanci?

Pozitivni feedback in motivacija

Kako je vaše sodelovanje sprejeto (ocenjeno) znotraj vaše ustanove?

Opcijska vprašanja

· Ali bo vaša ustanova še sodelovala pri podobnih dogodkih, ali pa je bila vaša izkušnja taka, da vas odvrača od sodelovanja.

· Na čem temelji ta ocena?

· Kdo znotraj vaše institucije ocenjuje to sodelovanje pozitivno in kdo negativno?

Šole
del:
Na začetku našega pogovora mi prosim odgovorite na vprašanja o sodelovanju in udeležbi vaše šole pri dogodkih v muzeju Bistra. Najprej, kako je prišlo do sodelovanja?
Zakaj sodelujete, kakšen je vaš motiv?

Kakšna je bila vaša vloga pri tem sodelovanju, kaj ste k dogodku prispevali?

Kakšen je bil vaš vložek pri tem, glede na delo, čas ali stroške…

del Učinek
Sedaj bi želeli izvedeti kaj več o tem kaj to sodelovanje pomeni za vašo šolo? Ste s tem kaj pridobili?

Povečati priložnosti učencev za učenje

Na kakšen način se je z vašim sodelovanjem povečala priložnost (izboljšalo poučevanje) za učenje vaših učencev?

Opcijska vprašanja

· Koliko učencev je pri tem sodelovalo ?

· Kakšna je razlika med tem dogodkom in vsakdanjim poučevanjem ?

· Ali se je kvaliteta poučevanja izboljšala? V katerem pogledu?

· Ali ste o tem prepričani, obstoji za to kak dokaz?

Konkurenčnost

Na kakšen način je sodelovanje vplivalo na konkurenčnost (tekmovalnost)?

Opcijska vprašanja

· Ali ste pridobili nove raziskovalce, druge sodelavce?

· Ali ste pridobili nove študente?

· Ali imate od tega ekonomsko korist?

Mreženje med akterji z različnih področji

Ali ste pri pripravi in izvedbi dogodka s kom sodelovali ali kako drugače prišli v stik z drugimi , ki delujejo na tem področju ?

Opcijska vprašanja

· Ali ste te ljudi poznali še od prej, ali so to popolnoma nova znanstva?

· Ali so kontakti s temi ljudmi za vas uporabni?

· V kakšnem pogledu so uporabni?

· Ali načrtujete nadaljnje sodelovanje z novimi znanci?

Pozitivni feedback in motivacija

Kako je vaše sodelovanje sprejeto (ocenjeno) znotraj vaše šole?

Opcijska vprašanja

· Ali bo vaša ustanova še sodelovala pri podobnih dogodkih, ali pa je to bilo izkušnja, ki vas odvrača od nadaljnjega sodelovanja.

· Na čem temelji ta ocena?

· Kdo znotraj vaše institucije ocenjuje to sodelovanje pozitivno in kdo negativno?

Vpliv na kariero

Na koncu bi vas rad vprašal, kaj to pomeni za vašo kariero osebno. Katere pozitivni in katere negativne posledice občutite.

Opcijska vprašanja

· Posledice za vaš status in ugled na šoli?

· Sprememba službe, zamenjati delo?

SEND TO YOUR EMAIL